Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Π.Μ.Σ. Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Κατεύθυνση για Στελέχη Επιχειρήσεων
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Διοίκηση Λειτουργιών για Υπηρεσίες - Executive
Loukas Tsironis
Μεθοδολογία Έρευνας
Moshidis Odysseas - Katou Anastasia
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Mihail Dimitrios
Διοικητική Λογιστική
Karagiorgos Theofanis - Drogalas Georgios
Ειδικές και Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού για στελέχη επιχειρησεων
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τουριστικό Μανατζμεντ για στελέχη επιχειρησεων
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ