Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Σκιαδάς Δημήτριος
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Papadopoulos Ioannis - Sofia Boutsiouki
Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση
Konstantinidis Ioannis - Bitzenis Aristeidhs
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
Δέσποινα Αναγνωστοπούλου
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Nikolaos Vasileiadis - Μπουτσιούκη Σοφία
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Γεώργιος Σκουλάς
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Kostas Zafiropoulos