Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Christos Nikas
Δικαιώματα του παιδιού
Δέσποινα Αναγνωστοπούλου
Ευρωπαϊκή Πολιτική: Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Μπουτσιούκη Σοφία
Μέθοδος Έρευνας & Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών με χρήση Εργαλείων Η/Υ & Στατιστικής
Nikolaos Koutsoupias-Th. Dergiades
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Γιάννης Κωνσταντινίδης
ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Bitzenis Aristeidhs
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σκιαδάς Δημήτριος
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Οικονομική Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Christos Nikas
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Georgios Voskopoulos