Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Π.Μ.Σ. στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Θεματική Περιοχή Εκπ/σης και Αποκ/σης Ατόμων με Οπτική Αναπηρία)
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Κατασκευή Εκπαιδευτικού Υλικού και Βοηθημάτων για Άτομα με Οπτική Αναπηρία
Konstantinos Papadopoulos
ΠΜΣ-ΕΑΕΑ: Πρακτική Άσκηση Ι & ΙΙ (Οπτική Αναπηρία)
Konstantinos Papadopoulos
Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόμων με Οπτική Αναπηρία
Konstantinos Papadopoulos
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Εκπαίδευση ενηλίκων με οπτική αναπηρία
Konstantinos Papadopoulos - Eleni Koustriava