Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Π.Μ.Σ. στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία
Konstantinos Papadopoulos
Εκπαίδευση μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες: θεωρίες, μοντέλα, μέθοδοι, τεχνικές
Agaliotis Ioannis
Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική
Kostas Zafiropoulos
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά και μάθηση ατόμων με νοητική αναπηρία
Kartasidou Lefkothea
Εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο
Kartasidou Lefkothea
Εκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες: σύγχρονες εκπαιδευτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις
Kartasidou Lefkothea
Επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες
Kartasidou Lefkothea
ΠΜΣ-ΕΑΕΑ: Πρακτική Άσκηση Ι & ΙΙ (Νοητική Αναπηρία/ Πολλαπλές Αναπηρίες)
Kartasidou Lefkothea