Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Εκπαιδευτική Ηγεσία και Ηθική
Karavakou Vasiliki
Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία
Πλατσίδου Μαρία
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Επαγγελματική Ανάπτυξη Ηγετών Εκπαίδευσης
Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα