Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης : Πληροφορική - Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Αρχές σχεδίασης και υλοποίηση Ρομποτικών Κατασκευών για την Εκπαίδευση
Fachantidis Nikolaos
Προγραμματιζόμενα Απτά Αλληλεπιδραστικά Περιβάλλοντα στην Εκπαίδευση
Fachantidis Nikolaos
Σύγχρονα Ψηφιακά Περιβάλλοντα και οι Εκπαιδευτικές τους Χρήσεις
Fachantidis Nikolaos
Το εκπαιδευτικό λογισμικό και οι διδακτικές του χρήσεις
ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Valkanos Efthymios & Giossi Styliani