Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Μεταπτυχιακό στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική
MFIN - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Μιχαλόπουλος Γ.
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Νεγκάκης Χρήστος - Ταχυνάκης Παναγιώτης
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Νεγκάκης Χρήστος - Ταχυνάκης Παναγιώτης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Λιβάνης Στρ. - Παπαδόπουλος Δ.
Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Papadopoulos Symeon
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Νεγκάκης Χρήστος
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης - Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
Livanis Stratos
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Dimitrios Ginoglou - Samara Aggeliki
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Protogeros Nikos
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ - Ιωάννης Παπαναστασίου
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Γκίνογλου Δημήτριος-Ταχυνάκης Παναγιώτης-Πρωτόγερος Νικόλαος
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Νούλας Αθανάσιος-Μιχαλόπουλος Γεώργιος
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΥΛΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ