Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
ΜΕΚ - Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Fachantidis Nikolaos
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
Valkanos Efthymios
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Neofotistos Vasileios - Papadima Genovefa
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Karatsiori Marianthi
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τερζής, Ζαφίρης, Μούτσιου, Σίδου
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ