Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
ΜΔΛ - Γενική κατεύθυνση
8ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Karatzoglou Venos
Διεθνές Μάρκετινγκ
Leonidas Chatzithomas
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Πιπερόπουλος Πάνος
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
Πιπερόπουλος Πάνος
ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Βοζαλής Μανόλης
Ολοκληρωμένα Δίκτυα Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ματόπουλος Αριστείδης
Ολοκληρωμένα Δίκτυα Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Αναστασιάδης Φοίβος
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Ταμπακούδης Ιωάννης
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Bozinis Athanasios
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Kotzaivazoglou Iordanis
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - E-MARKETING
Τσιότσου Ροδούλα - Tsiotsou Rodoula
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - SERVICES MARKETING
Ροδούλα Τσιότσου - Βασιλειάδης Χρήστος