Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
ΜΔΛ - Γενική κατεύθυνση
5ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΣΤ' εξαμ. ΟΔΕ)
Χρήστος Βασιλειάδης
ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Botonaki Anna
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Λιάνα Μιχαηλίδου
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Πιπερόπουλος Πάνος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Αθανάσιος Η. Μποζίνης
Πολιτική Οικονομία της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Bozinis Athanasios
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Loukas Dimos
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Katou Anastasia
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τσιρώνης Λ.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Φωτιάδης Θωμάς - Πρίπορας Κωνσταντίνος