Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
ΜΔΛ - Γενική κατεύθυνση
4ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΓΓΛΙΚΑ IV
Mouti Anna
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Anastasia Katou
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Πάνος Γ. Πιπερόπουλος, Ph.D.
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φωτιάδης Θωμάς
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Katou Anastasia - Μοσχίδης Οδυσσέας
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΓΓΛΙΚΑ IV
Karatsiwri Marianthi
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Compus Administrator
ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - MARKETING RESEARCH
Τσιότσου Ροδούλα - Tsiotsou Rodoula