Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
ΜΔΛ - Γενική κατεύθυνση
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ
Άννα Μουτή- Mahi Avramopoulou
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μποζίνης Αθανάσιος
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Δημήτρης Φωλίνας
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ελευθερία Μασούρα
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - Consumer Behavior
Ροδούλα Τσιότσου - Tsiotsou Rodoula