Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Διοίκησης Τεχνολογίας
Δ.Τ. - Γενική κατεύθυνση
8ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Summer school - Το πρώτο μου βήμα στο μονοπάτι της επιχειρηματικότητας
Νικολαΐδης Ιωάννης - Φούσκας Κωνσταντίνος
ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Ξυνόγαλος Στέλιος
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Ευθύμιος Ταμπούρης - Μιχάλης Μαντάς
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Φώτης Κίτσιος
Επιχειρηματικότητα και Νεοφυείς Επιχειρήσεις
Φούσκας Κωνσταντίνος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ευθύμιος Ταμπούρης
ΝΟΜΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Κόμνιος Κομνηνός
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ψάννης Κωνσταντίνος
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Livanis Stratos
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Ρουμελιώτης Μάνος