Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Διοίκησης Τεχνολογίας
Δ.Τ. - Γενική κατεύθυνση
6ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ψάννης Κωνσταντίνος
Ενσωματωμένα Συστήματα
Κασκάλης Θ.Χ.
Κινητή και Διάχυτη Υπολογιστική
Ψάννης Κωνσταντίνος, Σοφία Πετρίδου
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Νικολαΐδης Ιωάννης
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Μιχαηλίδου Λιάνα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
Ευθύμιος Ταμπούρης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μαργαριτόπουλος Μερκούριος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Νίτσος Ηλίας
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Φασουλάς Ιωάννης
Τεχνολογίες Σχεδιασμού & Παραγωγής
Βεργίδης Κώστας
Ψηφιακές Διεπαφές
Μάνος Ρουμελιώτης, Θεόδωρος Χ. Κασκάλης