Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Διοίκησης Τεχνολογίας
Δ.Τ. - Γενική κατεύθυνση
5ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ευθύμιος Ταμπούρης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Μιχάλης Μαντάς
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Φώτης Κίτσιος
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πετρίδου Σοφία - Ψάννης Κωνσταντίνος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Γιαννουτάκης Κώστας
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τζέτζης Δημήτριος