Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Διοίκησης Τεχνολογίας
Δ.Τ. - Γενική κατεύθυνση
4ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κάτου Αν.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νικολαΐδης Ιωάννης
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κολωνιάρη Γ.
Τεχνολογίες Διαδικτύου
Κασκάλης Θ., Ξυνόγαλος Σ.
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ξυνόγαλος Στέλιος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Σιφαλέρας Άγγελος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ