Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Διοίκησης Τεχνολογίας
Δ.Τ. - Γενική κατεύθυνση
3ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Φούσκας Κωνσταντίνος
Τεχνολογίες Ιστού
Κασκάλης Θ.Χ.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ψάννης Κωνσταντίνος
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ρουμελιώτης Μάνος
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Livanis Stratos