Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Διοίκησης Τεχνολογίας
Δ.Τ. - Γενική κατεύθυνση
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
Στεφάνου Τζένη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Karagianni Roxani
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
Chatzopoulos Stavros
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Δρ. Στυλιανός Δ. Ασημώνης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Karakitsiou Athanasia
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Γιαννουτάκης Κώστας
Πληροφορική Τεχνολογία και Εφαρμογές
Ρουμελιώτης Μάνος - Κασκάλης Θεόδωρος
Ψηφιακά Συστήματα και Εφαρμογές
Κασκάλης Θ.Χ.