Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΜΕΠ-Επιχειρηματική Πληροφορική
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Ευφυΐα Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Βεργίδης Κώστας
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Eugenia Alexandropoulou
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Vasakidis Athanasios
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ
Δριτσάκης Ν.
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ/ΚΙΝΗΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Admin
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Νικολαΐδης Ιωάννης
Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ιστού για Επιχειρήσεις
Γεωργιάδης Χ. - Κασκάλης Θ.