Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΜΕΠ-Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Ρεφανίδης Γιάννης
Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα
Κολωνιάρη Γεωργία - Ευαγγελίδης Γεώργιος
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Σαμαράς Νικόλαος - Χρήστου Δημήτρης
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
Sakellariou Ilias
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παπαναστασίου Δημήτριος
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας Υπηρεσιών Ιστού
Χρήστος Γεωργιάδης