Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΜΕΠ-Επιχειρηματική Πληροφορική
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος -Στέλιος Ξυνόγαλος
Βάσεις Δεδομένων
Ευαγγελίδης Γεώργιος - Δέρβος Δημήτριος
Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Vasakidis Athanasios
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
NDS: ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μαυρίδης Ιωάννης - Φουληράς Παναγιώτης
Συστήματα Υπολογιστών και Δίκτυα
Παπαδημητρίου Παναγιώτης