Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΜΕΠ-Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Σατρατζέμη Μάγια
ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Σιφαλέρας Άγγελος
Μέθοδοι Προσομοίωσης
Souravlas Stavros
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Ρεφανίδης Γιάννης και Σακελλαρίου Ηλίας
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σαμαράς Νικόλαος - Χρήστου Βαρσακέλης Δ.