Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα
MIS - Γενική Κατεύθυνση
2ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Βάσεις Δεδομένων
Ευαγγελίδης Γεώργιος
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Ευαγγελίδης Γεώργιος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταμπούρης Ευθύμιος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Οικονομίδης Αναστάσιος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΥΡΤΣΟΥ)
Prof. Kyrtsou Catherine
ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Οικονομίδης Αναστάσιος
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Καραγιώργος Θεοφάνης
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Έμπειρα Συστήματα
Παπαθανασίου Ι.