Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΜΒΑ-ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
3ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
Georgios Tsiotras - Vouzas F.
Ειδικά Θέματα Διοίκησης Εκδηλώσεων και Υπηρεσιών Φιλοξενίας
Ροδούλα Τσιότσου
Ηλεκτρονικό Εμπόριο στον Τουρισμό - E-commerce in Tourism
Ροδούλα Τσιότσου - Tsiotsou Rodoula
Στρατηγική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Dimitris Soubeniotis