Είσοδος
Λίστα Μαθημάτων
 
Λίστα Μαθημάτων

ΠΜΣ στη Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
ΠΜΣ στη Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
1ο Εξάμηνο

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
Εκπαιδευτική Πολιτική και Δια Βίου Μάθηση
Μπουτσιούκη Σοφία - Γκιώση Στυλιανή
Ηγεσία στην εκπαίδευση
Neofotistos Vasileios - Papadima Genovefa
Οικονομικά της εκπαίδευσης και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Σταμπουλής Μιλτιάδης
Λίστα Μαθημάτων

Λίστα μαθημάτων που έχουν απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζονται πλέον από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

Τύπος Πρόσβασης Μάθημα
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Valkanos Efthymios