Είσοδος
Κατάλογος Τμημάτων
 
Μεταπτυχιακά Τμήματα

Λίστα τμημάτων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Τίτλος
1 15 1 Μεταπτυχιακό Οικονομικών Επιστημών
4 75 8 Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
1 16 4 Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα
1 29 36 Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
0 25 1 Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
0 17 8 Μεταπτυχιακό στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική
1 18 2 Μεταπτυχιακό Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
0 12 1 Π.Μ.Σ. στις Οικονομικές & Πολιτικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης
0 7 0 Δ.Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
0 15 1 Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
0 12 9 Π.Μ.Σ. στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων
0 8 9 Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
0 0 0 Π.Μ.Σ. Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των χωρών της ΝΑ Ευρώπης
0 16 0 Π.Μ.Σ. στην Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμό στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη
1 14 0 Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
0 6 0 Π.Μ.Σ. στις Μουσικές Τέχνες
1 12 1 Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
0 14 6 Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
1 3 0 Π.Μ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση
0 4 0 Masters Degree In International Public Administration
2 16 1 Π.Μ.Σ. στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
0 14 1 Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση
0 14 0 Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
0 16 0 Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
0 6 0 Π.Μ.Σ. στη Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης
0 9 0 Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές
0 1 0 Π.Μ.Σ. στη Μουσική και Κοινωνία
0 2 0 Βιβλιοθήκη (Μεταπτυχιακό)
Συμμετοχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Λίστα τμημάτων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Τίτλος
0 2 0 Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών
0 11 1 Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Οικονομικά
0 4 1 Δ.Π.Μ.Σ. "Δίκαιο και Πληροφορική"