Είσοδος
Κατάλογος Τμημάτων
 
Μεταπτυχιακά Τμήματα

Λίστα τμημάτων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Τίτλος
1 14 4 Μεταπτυχιακό Οικονομικών Επιστημών
3 80 10 Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
2 14 7 Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα
1 33 34 Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
0 30 2 Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
0 13 13 Μεταπτυχιακό στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική
0 20 2 Μεταπτυχιακό Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
0 13 0 Π.Μ.Σ. στις Οικονομικές & Πολιτικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης
0 6 1 Δ.Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
0 21 2 Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
0 16 10 Π.Μ.Σ. στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
2 3 11 Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
0 0 0 Π.Μ.Σ. Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των χωρών της ΝΑ Ευρώπης
0 17 0 Π.Μ.Σ. στην Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμό στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη
2 16 0 Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
0 6 0 Π.Μ.Σ. στις Μουσικές Τέχνες
1 13 1 Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
0 13 7 Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
0 4 1 Π.Μ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση
0 6 1 Masters Degree In International Public Administration
1 21 1 Π.Μ.Σ. στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
0 13 3 Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση
0 16 1 Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
0 9 1 Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων
0 15 1 Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
0 0 6 Π.Μ.Σ. στη Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης
0 9 0 Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές
0 2 0 Π.Μ.Σ. στη Μουσική και Κοινωνία
0 9 1 ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά
0 17 0 Π.Μ.Σ. στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων
0 2 5 ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων
0 4 0 ΠΜΣ στη Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
0 7 0 Μsc in Human Rights and Migration Studies
0 8 0 Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
0 1 0 Δ.Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Συμμετοχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Λίστα τμημάτων και προβολή του αριθμού μαθημάτων ανά τύπο πρόσβασης

Ανοιχτά μαθήματα. Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή. Κλειστά μαθήματα. Τίτλος
0 2 0 Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών
0 12 2 Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Οικονομικά
0 10 4 Δ.Π.Μ.Σ. "Δίκαιο και Πληροφορική"