Είσοδος
Επιλογή Μαθήματος
 
Τμήμα: Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Κατεύθυνση: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ειδίκευση: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

Ανοιχτά μαθήματα (Ελεύθερη πρόσβαση)
Τίτλος Καθηγητής
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...

Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή (Απαιτείται λογαριασμός χρήστη)
Τίτλος Καθηγητής
Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων Ι-ΙΙ Georgios Vranos
Διεύθυνση Ορχήστρας Georgios Vranos
Όργανο Ορχήστρας για Διευθυντές Ι-ΙΙ Πάτρας, Χανδράκης, Βασιλειάδης, Πολίτης, Τσέντς, Χασιώτης, Μουμουλίδης
Όργανο Ορχήστρας για Διευθυντές ΙΙΙ-IV Πάτρας, Χανδράκης, Βασιλειάδης, Πολίτης, Τσέντς, Χασιώτης, Μουμουλίδης
Ορχήστρα Ι-VI (Το μάθημα είναι απενεργοποιημένο) Georgios Vranos
Ορχήστρες Πνευστών και Τζαζ I-VIII Hassiotis Konstantinos - Zervas Athanasios
Πιανιστική Απόδοση Παρτιτούρας Georgios Vranos

Κλειστά μαθήματα
Τίτλος Καθηγητής
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...