Είσοδος
Επιλογή Μαθήματος
 
Τμήμα: Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Κατεύθυνση: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ειδίκευση: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

Ανοιχτά μαθήματα (Ελεύθερη πρόσβαση)
Τίτλος Καθηγητής
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...

Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή (Απαιτείται λογαριασμός χρήστη)
Τίτλος Καθηγητής
Βυζαντινή Μουσική Πληροφορική Ι-ΙΙ Βασιλείου Βασίλειος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Ι & ΙΙ π.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΤΡΩΝΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΑΚΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I-VII π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΤΡΩΝΑΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I-VII Βασιλείου Βασίλειος
ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I-VI π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΤΡΩΝΑΣ
Μορφολογία & Μελουργία Βυζαντινής Μουσικής - Ι-II Βασιλείου Βασίλειος
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι-III Λελούδα Στάμου
ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ I-VI (Το μάθημα είναι απενεργοποιημένο) Βασιλείου Βασίλειος

Κλειστά μαθήματα
Τίτλος Καθηγητής
Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής Ι Spyrakou Evangelia
Λειτουργική Ι Spyrakou Evangelia