Είσοδος
Επιλογή Μαθήματος
 
Τμήμα: Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Κατεύθυνση: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ειδίκευση: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

Ανοιχτά μαθήματα (Ελεύθερη πρόσβαση)
Τίτλος Καθηγητής
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...

Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή (Απαιτείται λογαριασμός χρήστη)
Τίτλος Καθηγητής
ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ I georgios Patronas
ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ II georgios Patronas
Βυζαντινή Μουσική Πληροφορική Ι-ΙΙ Βασιλείου Βασίλειος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I georgios Patronas
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II georgios Patronas
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Ι & ΙΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΤΡΩΝΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΑΚΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I-VII π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΤΡΩΝΑΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I-VII Βασιλείου Βασίλειος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ georgios Patronas
ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I-VI π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΤΡΩΝΑΣ
Μορφολογία & Μελουργία Βυζαντινής Μουσικής - Ι-II Βασιλείου Βασίλειος
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι-III Λελούδα Στάμου
ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ I-VI (Το μάθημα είναι απενεργοποιημένο) Βασιλείου Βασίλειος

Κλειστά μαθήματα
Τίτλος Καθηγητής
Βυζαντινή Μουσικολογία Ι Spyrakou Evangelia
Βυζαντινή Μουσικολογία ΙΙ Spyrakou Evangelia
ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Spyrakou Evangelia
Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής Ι Spyrakou Evangelia
Λειτουργική Ι Spyrakou Evangelia
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ Spyrakou Evangelia