Είσοδος
Επιλογή Μαθήματος
 
Τμήμα: Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Κατεύθυνση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ειδίκευση: ΚΡΟΥΣΤΑ

Ανοιχτά μαθήματα (Ελεύθερη πρόσβαση)
Τίτλος Καθηγητής
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...

Μαθήματα που απαιτούν εγγραφή (Απαιτείται λογαριασμός χρήστη)
Τίτλος Καθηγητής
ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ I-IV Μόνικα Ανδριανοπούλου - Ευαγγελία Κίκου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ I Αναστάσιος Βασιλειάδης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ II Αναστάσιος Βασιλειάδης
ΚΡΟΥΣΤΑ I-VIII Αναστάσιος Βασιλειάδης
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΡΟΥΣΤΑ) I Αναστάσιος Βασιλειάδης
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΡΟΥΣΤΑ) II Αναστάσιος Βασιλειάδης
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΡΟΥΣΤΑ) III Αναστάσιος Βασιλειάδης
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΡΟΥΣΤΑ) IV Αναστάσιος Βασιλειάδης
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι-III Λελούδα Στάμου
Ορχήστρα I-VIII Βράνος, Ζέρβας, Πολίτης, Χανδράκης, Πάτρας, Χασιώτης
Ορχήστρες Πνευστών και Τζαζ I-VIII Hassiotis Konstantinos - Zervas Athanasios
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΤΩΝ I Αναστάσιος Βασιλειάδης
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΤΩΝ II Αναστάσιος Βασιλειάδης
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΤΩΝ III Αναστάσιος Βασιλειάδης
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΤΩΝ IV Αναστάσιος Βασιλειάδης
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΤΩΝ V Αναστάσιος Βασιλειάδης
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΤΩΝ VI Αναστάσιος Βασιλειάδης

Κλειστά μαθήματα
Τίτλος Καθηγητής
Δεν βρέθηκαν μαθήματα ...