Είσοδος
Εγγραφή Φοιτητή
 
Οδηγίες εγγραφής φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΜΕ λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες uom.gr
Στην συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να εγγραφούν μόνο φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος (uom.gr), αφού προηγουμένως μεριμνήσουν για την απόκτηση των στοιχείων αυτών. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο.
Εγγραφή


Οδηγίες εγγραφής για επισκέπτες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΧΩΡΙΣ λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες uom.gr
Στην συγκεκριμένη κατηγορία η εγγραφή του υποψήφιου χρήστη της υπηρεσίας μπορεί να ολοκληρωθεί μόνον κατόπιν επικοινωνίας μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο θα συστήνει την εγγραφή του δυνητικού χρήστη πιστοποιώντας την ταυτότητά του και αποστέλλοντας σχετικό email στο διαχειριστή του συστήματος. Σε άλλη περίπτωση η αίτηση εγγραφής θα απορρίπτεται. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο.
Εγγραφή