Είσοδος
Εγγραφή Φοιτητή
 
Οδηγίες εγγραφής φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΜΕ Λογαριασμό Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών
Στην συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να εγγραφούν μόνο φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Λογαριασμού Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε Λογαριασμό Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών και ότι αυτός λειτουργεί κανονικά μέσω της σελίδας mypassword.uom.gr. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε τέτοιο λογαριασμό θα πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα τη σελίδα uregister.uom.gr για να εγγραφείτε. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την εγγραφή θα πρέπει να απευθυνθείτε το συντομότερο στη Γραμματεία του Τμήματός σας. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο.
Εγγραφή


Οδηγίες εγγραφής για επισκέπτες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΧΩΡΙΣ λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες uom.gr
Στην συγκεκριμένη κατηγορία η εγγραφή του υποψήφιου χρήστη της υπηρεσίας μπορεί να ολοκληρωθεί μόνον κατόπιν επικοινωνίας μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο θα συστήνει την εγγραφή του δυνητικού χρήστη πιστοποιώντας την ταυτότητά του και αποστέλλοντας σχετικό email στο διαχειριστή του συστήματος. Σε άλλη περίπτωση η αίτηση εγγραφής θα απορρίπτεται. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο.
Εγγραφή