Είσοδος
Εγγραφή Καθηγητή
 
Οδηγίες εγγραφής μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Στην συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να εγγραφούν μόνο μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Λογαριασμού Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε Λογαριασμό Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών και ότι αυτός λειτουργεί κανονικά μέσω της σελίδας mypassword.uom.gr. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε τέτοιο λογαριασμό θα πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα τη σελίδα uregister.uom.gr για να εγγραφείτε. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την εγγραφή θα πρέπει να απευθυνθείτε το συντομότερο στο Τμήμα Προσωπικού.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής παρακαλούμε στείλτε email χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (@uom.edu.gr) στο compus@uom.gr .


Οδηγίες εγγραφής για διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΧΩΡΙΣ λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες uom.gr
Στην συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να εγγραφούν μόνο διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ιδρύματος (uom.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι η επικοινωνία με τον διαχειριστή του συστήματος για την πιστοποίηση του χρήστη.
Εγγραφή