Είσοδος
Εγγραφή Καθηγητή
 
Οδηγίες εγγραφής μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Στην συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να εγγραφούν μόνο μόνο μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ιδρύματος (uom.gr). Για την ολοκλήρωση της εγγραφής χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο.
Εγγραφή


Οδηγίες εγγραφής για διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΧΩΡΙΣ λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες uom.gr
Στην συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να εγγραφούν μόνο διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ιδρύματος (uom.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι η επικοινωνία με τον διαχειριστή του συστήματος για την πιστοποίηση του χρήστη.
Εγγραφή