Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Νέα & Ανακοινώσεις |Επισκέπτης ( Είσοδος )
» Προβολή Έκδοσης «

16.12.2004
Version 0.7.0

Στη νέα του έκδοση το CoMPUs περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:

  • Ολοκληρώθηκε η αγγλική μετάφραση των σελίδων του CoMPUs ενώ ταυτόχρονα δημιουργήθηκε η δυνατότητα της online αλλαγής της γλώσσας περιβάλλοντος από το χρήστη, σε όποιες σελίδες κρίθηκε απαραίτητο.
  • Στην περιοχή συζητήσεων (forums) προστέθηκε η δυνατότητα όταν κάποιος κάνει μία απάντηση σε ένα θέμα, να μπορεί να επισυνάπτει και ένα αρχείο (file attachement).
  • Στην περιοχή των εγγράφων αυξήθηκε το μέγεθος κειμένου που μπορεί να προσθέσει ο χρήστης σαν σχόλιο σε κάποιο αρχείο ή κατάλογο.
  • Στις εργασίες φοιτητών εφαρμόστηκε έλεγχος στο όνομα αρχείου που αποστέλλει ένας φοιτητής, έτσι ώστε αυτό να μην περιλαμβάνει μη επιτρεπτούς χαρακτήρες.
  • Διορθώθηκε bug στη Λίστα Μαθημάτων, όπου ένας εγγεγραμμένος φοιτητής σε κλειστό μάθημα, έχανε τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτό όταν επέλεγε μαθήματα του ίδιου εξαμήνου.