Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Νέα & Ανακοινώσεις |Επισκέπτης ( Είσοδος )
» Προβολή Έκδοσης «

23.08.2005
Version 0.9.4

Στη νέα του έκδοση το CoMPUs περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:


  • Βελτίωση του μενού Αριθμός Χρηστών: Το μενού Αριθμός Χρηστών, που εμφανίζεται κάτω από αυτό της Ημερομηνίας, βελτιώθηκε έτσι ώστε να εμφανίζει το σύνολο των χρηστών που είναι εγγεγραμμένοι στο CoMPUs και μέσα σε παρένθεση τον αριθμό των χρηστών που είναι online ανά πάσα στιγμή.
  • Εργασίες Φοιτητών: Στο συγκεκριμένο εργαλείο μεταφέρθηκαν στην κεντρική του σελίδα οι επιλογές για το κατέβασμα σε .zip όλων των αρχείων που έχουν στείλει οι φοιτητές σε όλες τις εργασίες πολλαπλών απαντήσεων καθώς και για το κατέβασμα των βαθμολογιών όλων των εργασιών πολλαπλών απαντήσεων σε αρχείο .xls.
  • Δημιουργία μαθήματος: Στη σελίδα δημιουργίας ενός μαθήματος από τον καθηγητή προστέθηκε έλεγχος έτσι ώστε η η λίστα μαθημάτων που εμφανίζεται να μην περιέχει μαθήματα από τμήματα που δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί στο CoMPUs.
  • Ενημέρωση βάσης δεδομένων πανεπιστημίου: Στα εργαλεία του διαχείριστή επανασχεδιάστηκαν οι σελίδες διαχείρισης της βάσης δεδομένων του πανεπιστημίου με κύριο στόχο την απλότητα, ενώ διορθώθηκαν και κάποια προβλήματα που παρουσιάστηκαν.
  • Οδηγός Εγκατάστασης CoMPUs: Ο οδηγός εγκατάστασης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης CoMPUs βελτιώθηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει την αυτόματη διαμόρφωση και λειτουργία του ενσωματωμένου οπτικού επεξεργαστή κειμένου.
  • Σύνδεσμοι: Στο εργαλείο των συνδέσμων προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης όλω των συνδέσμων κάθε κατηγορίας σε μία και μόνο σελίδα.
  • Ατζέντα: Όπως και με τους συνδέσμους έτσι και στο εργαλείο αυτό προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης όλων των γεγονότων της ατζέντας χωρίς να απαιτείται η επιλογή σηγκεκριμένης ημερομηνίας.
  • Περιγραφή Μαθήματος: Στο εργαλείο της περιγραφής μαθήματος προστέθηκε μία ακόμα κατηγορία περιγραφής με τίτλο 'Άλλο΄, τον οποίο ο καθηγητής έχει δυνατότητα να αλλάξει χρησιμοποιώντας κάποιον άλλο τίτλο που αυτός επιθυμεί.
  • Έγγραφα: Για την εξάλειψη του προβλήματος με τα ελληνικά ονόματα αρχείων και καταλόγων χρειάστηκε να γράψουμε το εργαλείο των εγγράφων ξανά από την αρχή. Στη νέα του βελτιωμένη έκδοση όλα τα νέα αρχεία και οι κατάλογοι που δημιουργούνται πρώτα μεταφράζονται και στη συνέχεια αποθηκεύονται στο server του συστήματος με ονόματα που αποτελούνται αποκλειστικά από λατινικούς χαρακτήρες. Ταυτόχρονα τα ονόματα που φαίνονται στους χρήστες είναι τα αρχικά τους ονόματα πριν την μετάφραση (δηλαδή φαίνονται ακόμα και οι ελληνικοί χαρακτήρες). Έτσι ο χρήστης έχει την αίσθηση ότι τα αρχεία έχουν ελληνικά ονόματα χωρίς να χρειάζεται να ανυσηχεί για τον τρόπο αποθήκευσής τους στο server. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η μετάφραση των ονομάτων των αρχείων πραγματοποιήθηκε με script και για όσα αρχεία υπήρχαν ήδη αποθηκευμένα στο σύστημα. Παράλληλα με το γράψιμο εκ νέου του εργαλείου των εγγράφων προστέθηκαν σε αυτό και κάποιες επιπλέον λειτουργίες, όπως είναι: η δυνατότητα δημιουργίας εγγράφου html on line, η λειτουργία εμφάνισης του ελεύθερου χώρου των εγγράφων καθώς και του χώρου που ήδη χρησιμοποιείται, η προσθήκη εικονοδίου αποθήκευσης δίπλα από τα αρχεία και τους καταλόγους, όπου στην περίπτωση των αρχείων τα στέλνει απ' ευθείας για κατέβασμα ενώ σε αυτήν των καταλόγων δημιουργεί προς κατέβασμα ένα συμπιεσμένο αρχείο .zip που συμεριλαμβάνει τα περιεχόμενα ολόκληρου του φακέλου.