Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Νέα & Ανακοινώσεις |Επισκέπτης ( Είσοδος )
» Προβολή Έκδοσης «

20.05.2005
Version 0.8.8
Στην νέα του έκδοση το CoMPUs περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:
  • Ανανέωση των εγχειριδίων: τα εγχειρίδια του CoMPUs ανανεώθηκαν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν όλες τις τελευταίες βελτιώσεις και προσθήκες που εφαρμόστηκαν στο σύστημα. Τα εγχειρίδια που είναι διαθέσιμα αφορούν μια γενική περιγραφή του περιβάλλοντος (σύντομη και αναλυτική) καθώς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τους καθηγητές και τους φοιτητές (σε μορφή PDF και HTML).
  • Έλεγχος της μορφής των αρχείων στις εργασίες φοιτητών: στις εργασίες φοιτητών πολλαπλών απαντήσεων προστέθηκε προαιρετικά η δυνατότητα στον καθηγητή να ορίζει τη μορφή των αρχείων που επιθυμεί να λάβει ως απάντηση από τους φοιτητές.
  • Αλλαγή πολιτικής του Αριθμού Μητρώου των φοιτητών: η διαχείριση του Αριθμού Μητρώου (Α.Μ.) των φοιτητών αφαιρέθηκε από τις διαθέσιμες δυνατότητες των ιδίων και γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην διατήρηση των Α.Μ. με εννιαία μορφή έτσι ώστε να διευκολύνει και να βελτιώνει την επιλογή της ταξινόμησης, σε όποια εργαλεία αυτή παρουσιάζεται.
  • Εγγραφή Διαχείριστή ως Ελεγκτής Μαθήματος: η συγκεκριμένη λειτουργία βελτιώθηκε σημαντικά έτσι ώστε ο Διαχειριστής του CoMPUs να μπορεί γρήγορα και άμμεσα να εγγράφεται ως διαχειριστής οποιουδήποτε μαθήματος και στη συνέχεια να διαγράφεται από αυτό, για λόγους εντοπισμού διάφορων σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν σε συγκεκριμένα σημεία ενός μαθήματος.
  • Μενού πλοήγησης στην Περιοχή Συζυτήσεων: διορθώθηκε ένα bug στην περιοχή συζητήσεων (forums), όπου δεν εμφανιζόταν το μενού πλοήγησης προς τα υπόλοιπα εργαλεία.
  • Διαδικασία εγκατάστασης CoMPUs: βελτιώθηκε σημαντικά η διαδικασία εγκατάστασης του CoMPUs από την αρχή, έτσι ώστε να περιλαμβάνει και να δημιουργεί όλες τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχική έκδοση του e-Class μέχρι την τωρινή έκδοση του CoMPUs.
  • Αλλαγή βάσης δεδομένων Πανεπιστημίου: η βάση δεδομένων Πανεπιστημίου, η οποία περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα τμήματα, τους κύκλους σπουδών, τα εξάμηνα, τα μαθήματα και τους καθηγητές, σχεδιάστηκε από την αρχή έτσι ώστε να συμφωνεί ακριβώς με τις ανάγκες του CoMPUs, αλλά ταυτόχρονα να έχει και ένα γενικό χαρακτήρα για κάθε μορφή Πανεπιστημίου.
  • Διορθώθηκαν πολλά bugs που αφορούν κυρίως τα εργαλεία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup), όπως και αυτά της ανάκτησης από διαθέσιμα αντίγραφα ασφαλείας (restore), με δυνατότητα ανάκτησης μεταξύ διαφορετικών μαθημάτων.