Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Νέα & Ανακοινώσεις |Επισκέπτης ( Είσοδος )
» Προβολή Έκδοσης «

23.02.2005
Version 0.7.9
Στη νέα το έκδοση το CoMPUs περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:

  • Δυνατότητα επισύναψης αρχείου στις εργασίες φοιτητών: Κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία μιας εργασίας ο καθηγητής μπορεί να επισυνάψει σε αυτήν κάποιο αρχείο το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους τους φοιτητές του μαθήματος. Η αλλαγή αφορά όλους τους τύπους των εργασιών.
  • Χρόνος λήξης στις ασκήσεις: Κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία μιας άσκησης ο καθηγητής μπορεί να ορίσει το μέγιστο χρόνο (σε λεπτά) υποβολής της. Όταν ο χρόνος αυτός περάσει και ο φοιτητής δεν έχει κάνει ακόμα υποβολή της άσκησης, τότε η άσκηση υποβάλλεται αυτόματα υπολογίζοντας τις απαντήσεις που έχει συμπληρώσει ο φοιτητής μέχρι εκείνη τη στιγμή.
  • Δημιουργία ερωτήσεων στις ασκήσεις μέσω αρχείου: Στο εργαλείο των ασκήσεων ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει ερωτήσεις όλων των τύπων μαζικά χρησιμοποιώντας ένα αρχείο απλού κειμένου (.txt) με συγκεκριμένη δομή. Η μαζική εισαγωγή των ερωτήσεων γίνεται αφού ο καθηγητής ελέγξει το αποτέλεσμα της μετάφρασης του περιεχομένου του αρχείου σε ερωτήσεις αναγνωρίσιμες από το συγκεκριμένο εργαλείο, προς αποφυγή σφαλμάτων. Αναλυτικές οδηγίες για τη δομή του αρχείου υπάρχουν στο σύνδεσμο Βοήθεια του εργαλείου των ασκήσεων.
  • Στα έγγραφα βελτιώθηκε η μετακίνηση ενός στοιχείου προς κάποιο κατάλογο, έτσι ώστε να εμφανίζεται στην λίστα των επιλογών μετακίνησης ολόκληρη η δενδρική δομή του καταλόγου των εγγράφων.
  • Διορθώθηκαν κάποια bugs στις σελίδες των στατιστικών, του καταλόγου τμημάτων και της λίστας μαθημάτων.