Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Νέα & Ανακοινώσεις |Επισκέπτης ( Είσοδος )
» Προβολή Έκδοσης «

07.01.2005
Version 0.7.4


Στη νέα του έκδοση το CoMPUs περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:


  • Η κεντρική σελίδα ενός μαθήματος τροποποιήθηκε έτσι ώστε ο καθηγητής να μπορεί να επιλέγει τη σειρά παρουσίασης των εργαλείων (ταξινόμηση εργαλείων μαθήματος), τα οποία είναι ορατά στους φοιτητές. Επίσης η απενεργοποίηση και ενεργοποίηση των εργαλείων γίνεται από το αντίστοιχο εικονίδιο (ανοικτό - κλειστό ματάκι).
  • Στο εργαλείο της ατζέντας κατά την εισαγωγή ή επεξεργασία ενός γεγονότος ο τρόπος επιλογής ημερομηνίας γίνεται μέσα από ένα μικρό ηλεκτρονικό ημερολόγιο.
  • Στο εργαλείο των συνδέσμων προστέθηκαν εικονίδια για την ταξινόμηση των κατηγοριών και των συνδέσμων μιας κατηγορίας (μετακίνηση προς τα κάτω - μετακίνηση προς τα πάνω).
  • Προστέθηκε η δυνατότητα προεπισκόπησης ενός μαθήματος για τους καθηγητές. Έτσι ο καθηγητής μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει πως φαίνεται το μάθημά του στους φοιτητές.
  • Στις ασκήσεις προστέθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων (της πρώτης φοράς που ο χρήστης λύνει μια άσκηση - οι υπόλοιπες αγνοούνται). Παράλληλα δημιουργήθηκε μια νέα σελίδα για την προβολή των αποτελεσμάτων μιας άσκησης στον καθηγητή με την δυνατοτήτα downloading του πίνακα αυτού σε μορφή αρχείου απλού κειμένου (.txt).
  • Βελτιώθηκε ο τρόπος εγγραφής των φοιτητών στις ομάδες χρηστών, έτσι ώστε να μπορούν πρώτα να δουν ποια είναι τα μέλη των ομάδων και στη συνέχεια να εγγράφονται στην ομάδα που επιθυμούν.
  • Η διαχείρηση χρηστών των κλειστών εργαλείων βελτιώθηκε έτσι ώστε να υποστηρίζει τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης στο εργαλείο σε επίπεδο ομάδων χρηστών.
  • Βελτιώθηκε το υποσύστημα βοήθειας και μετάφρασης των νέων αλλά και κάποιων από τις παλαιότερες σελίδων.
  • Διόρθώθηκε bug στις ανακοινώσεις όπου η αποστολή email στους φοιτητές δεν εμφάνιζε το σωστό email του αποστολέα - καθηγητή.