Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Νέα & Ανακοινώσεις |Επισκέπτης ( Είσοδος )
» Προβολή Έκδοσης «

20.07.2004
Version 0.4.3

Γενικές αλλαγές από την πρώτη έκδοση μέχρι και τώρα:

 • Σύνδεση βάσης δεδομένων με αυτή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την χρησιμοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τα τμήματα, τα μαθήματα, τους καθηγητές.
 • Αλλαγή της εμφάνισης (interface) όλου του προγράμματος
 • Βελτίωση των αγγλικών μεταφράσεων
 • Νέο είδος ασκήσεων ελεύθερης απάντησης
 • Νέο είδος εργασιών πολλαπλών απαντήσεων
 • Νέο είδος εργασιών πολλαπλών θεμάτων
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης - απενεργοποίησης ολόκληρου του μαθήματος
 • Διατήρηση του τύπου πρόσβασης των μαθημάτων και επέκτασή του σε επίπεδο εργαλείων
 • Δημιουργία φακέλου e-Reserve στα έγγραφα με πρόσβαση για την διαχείριση υλικού από την βιβλιοθήκη
 • Δυνατότητα εγγραφής φοιτητών μέσω LDAP server
 • Εφαρμογή κατηγοριοποίησης στους συνδέσμους
 • Βελτίωση αρχείων βοήθειας
 • Δημιουργία εργαλείων backup - restore σε επίπεδο εργαλείων
 • Δημιουργία του ιστορικού εκδόσεων