Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Νέα & Ανακοινώσεις |Επισκέπτης ( Είσοδος )
» Προβολή Ανακοίνωσης «

05.06.2015
Διαγωνισμός καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων και βέλτιστων πρακτικών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας
προστέθηκε από Compus UOM Διαχειριστής, στην κατηγορία Γενικές Ανακοινώσεις

opencourses header

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο η ανάπτυξη ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου σε μεγάλη κλίμακα από Πανεπιστήμια. Μέσα από τη μορφή ανοικτών μαθημάτων και τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, αυξάνουν την εμβέλεια και τη συμβολή των Πανεπιστημίων στη διάδοση της γνώσης και συμπληρώνουν την παραδοσιακή διδασκαλία.

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια δράσεις υποστήριξης της διδασκαλίας και του εν γένει εκπαιδευτικού έργου με νέα μέσα, που περιλαμβάνουν:

  • τεχνικές από απόσταση εκπαίδευσης,
  • ανάπτυξη και διάδοση υπηρεσιών όπως το eclass και
  • εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην διδασκαλία και στην έρευνα.

Στην παρούσα φάση, (περίοδος 2013-2015) είναι σε εξέλιξη το έργο "Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα", στο πλαίσιο του οποίου έχει αποκτηθεί εξοπλισμός για καταγραφή και επεξεργασία βίντεο, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται πλούσιο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων βιντεοσκοπημένες διαλέξεις που καλύπτουν πλήθος μαθημάτων, το οποίο ενσωματώνεται σταδιακά και διατίθεται μέσω της πλατφόρμας opencourses. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από μια σημαντική πλέον ομάδα ανθρώπων (μέλη ΔΕΠ, εργαζόμενοι στο πανεπιστήμιο, συνεργάτες, κλπ.) με σχετική τεχνογνωσία στην περιοχή αυτή.


Στα πλαίσια αξιολόγησης του έργου "Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα" και της απήχησης που είχε στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύτερο κοινό, θα διενεργηθεί διαγωνισμός ανάδειξης και επιβράβευσης των καλύτερων μαθημάτων που διατίθενται στην πλατφόρμα Opencourses.