Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Νέα & Ανακοινώσεις |Επισκέπτης ( Είσοδος )
» Προβολή Ανακοίνωσης «

22.10.2009
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
προστέθηκε από Compus UOM Διαχειριστής, στην κατηγορία Γενικές Ανακοινώσεις

  • Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων - συγγραμμάτων στον ιστοχώρο Ανακοινώσεων των Γραμματειών
  • Η Γραμματεία κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος υποδοχής ηλεκτρονικών δηλώσεων, σύμφωνα με την ανακοινωθείσα περίοδο.
  • Οι δηλώσεις, κατά την περίοδο δηλώσεων, γίνονται ηλεκτρονικά οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόσβαση στο Internet, μέσω της εφαρμογής Students Web (https://ouranos2.uom.gr/unistudent/), όπου εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.
  • Συμβουλευθείτε τις Αναλυτικές οδηγίες για δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων
  • Εκτυπώνετε πάντοτε τη δήλωσή σας (μαθημάτων – συγγραμμάτων), καθώς αυτό αποτελεί απόδειξη των σχετικών ορθών ενεργειών από μέρους σας.
  • Επιβεβαιώστε μεταγενέστερα (με νέα είσοδό σας στο σύστημα) ότι η δήλωσή σας είναι καταχωρημένη (επιβεβαίωση Αποστολής της δήλωσής σας στη Γραμματεία)
  • Δηλώνετε εγκαίρως μαθήματα και συγγράμματα. Ο «συνωστισμός» που παρατηρείται την τελευταία μέρα, μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση του συστήματος.

Οι παρατάσεις της περιόδου δηλώσεων ζημιώνουν το σύνολο των φοιτητών, καθώς η διανομή συγγραμμάτων προϋποθέτει το πέρας των δηλώσεων, ώστε να τυπωθούν εγκαίρως οι λίστες για τους διανομείς. Όσο νωρίτερα εκτυπωθούν οι λίστες, τόσο νωρίτερα παραλαμβάνονται τα συγγράμματα.