Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Νέα & Ανακοινώσεις |Επισκέπτης ( Είσοδος )
» Προβολή Ανακοίνωσης «

29.08.2005
Νέα Έκδοση (0.9.4)
προστέθηκε από Compus UOM Διαχειριστής, στην κατηγορία Αναβαθμίσεις Πλατφόρμας
Με αφορμή την εφαρμογή της νέας έδκοσης (O.9.4) του CoMPUs, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε και τις ευχές μας για μια όσο το δυνατόν καλύτερη και αποδοτικότερη Νέα Ακαδημαική Χρονιά.

Οι σημαντικότερες αλλαγές της νέας έκδοσης αφορούν πολλές μικρές διορθώσεις και προσθήκες σε σχεδόν όλα τα εργαλεία του μαθήματος. Η σημαντικότερη και η μεγαλύτερη όμως από αυτές αφορά το εργαλείο των εγγράφων το οποίο βελτιώθηκε για την απαλοιφή του προβλήματος με τα ελληνικά ονόματα των αρχείων και των καταλόγων.

Σημείωση: Αναλυτική περιγραφή των αλλαγών που φέρει η νέα έκδοση του προγράμματος μπορείτε να δείτε στην περιοχή του Ιστορικού Εκδόσεων του CoMPUs.