Είσοδος
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Eugenia Alexandropoulou
 
Εισαγωγικό Κείμενο Μαθήματος
H αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη και η διείσδυση της πληροφορικής ολοένα και περισσότερο στις ποικίλες πτυχές της συναλλακτικής – αλλά και της προσωπικής – ζωής έφεραν στο φώς ένα νέο κλάδο δικαίου, το Δίκαιο Πληροφορικής, στο χώρο του οποίου επιχειρείται να ρυθμισθούν ζητήματα που ανακύπτουν καθημερινά από τη χρήση της πληροφορικής.

Οι σχετικές εισηγήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των παραπάνω ρυθμίσεων, όπως το θεσμικό πλαίσιο για τη νομιμότητα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται σήμερα στους περισσότερους τομείς της κοινωνικής και συναλλακτικής ζωής, τη νομική προστασία του λογισμικού, το ηλεκτρονικό έγκλημα.

Διαθέσιμα Εργαλεία
Ατζέντα Ατζέντα Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι
Περιγραφή Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος Εργασίες φοιτητών Εργασίες φοιτητών
Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Εγγραφα Εγγραφα