Είσοδος
Big Data/Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
Εισαγωγικό Κείμενο Μαθήματος

Διαθέσιμα Εργαλεία
Ατζέντα Ατζέντα Εγγραφα Εγγραφα
Εργασίες φοιτητών Εργασίες φοιτητών Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις
Περιγραφή Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος Ομάδες Χρηστών Ομάδες Χρηστών
Περιοχή συζητήσεων Περιοχή συζητήσεων