Είσοδος
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
Ευαγγελίδης Γεώργιος
 
Εισαγωγικό Κείμενο Μαθήματος
Μάθημα με θέμα την Αρχιτεκτονική των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Θέματα με τα οποία ασχολείται το μάθημα είναι η Καταχώρηση και Ευρετηριοποίηση Δεδομένων, ο Υπολογισμός Αιτημάτων και η Διαχείριση Συναλλαγών.

Διαθέσιμα Εργαλεία
Περιγραφή Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος Εγγραφα Εγγραφα
Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Περιοχή συζητήσεων Περιοχή συζητήσεων
Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι Εργασίες φοιτητών Εργασίες φοιτητών