Είσοδος
Βάσεις Δεδομένων Ι
Ευαγγελίδης Γεώργιος - Κολωνιάρη Γεωργία - Αλέξανδρος Καρακασίδης
 
Εισαγωγικό Κείμενο Μαθήματος
Εισαγωγικό μάθημα σχετικό με την Ανάλυση και το Σχεδιασμό Βάσεων Δεδομένων. Θα μάθετε να σχεδιάζετε βάσεις δεδομένων σύμφωνα με την ανάλυση αναγκών συγκεκριμένων εφαρμογών και να διαχειρίζεστε τα περιεχόμενα μιας βάσης δεδομένων με τη γλώσσα SQL. (Δείτε την "Περιγραφή Μαθήματος")


Διαθέσιμα Εργαλεία
Εγγραφα Εγγραφα Εργασίες φοιτητών Εργασίες φοιτητών
Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Περιοχή συζητήσεων Περιοχή συζητήσεων
Περιγραφή Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι