Είσοδος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣYΓXPONOY KAΠITAΛIΣMOY
Mavroudeas Stavros
 
Εισαγωγικό Κείμενο Μαθήματος
Το μάθημα μελετά τρία βασικά πεδία της Πολιτικής Οικονομίας: (1) Το πρόβλημα της ανάλυσης της ιστορικής εξέλιξης ενός κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, (2) Το ζήτημα του διεθνούς οικονομικού συστήματος στον καπιταλισμό και, (3) νεώτερες εξελίξεις στο πεδίο της Εργασιακής Θεωρίας της Αξίας.
Το πρώτο πεδίο αφορά το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα σαν δυναμική- μετασχηματιζόμενη - ενότητα. Περίοδοι και στάδια σαν διακριτές εποχές μέσα στην ιστορική διαδρομή ενός κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Κριτήρια και θεωρίες περιοδολόγησης: από το μονοπώλιο στην διαδικασία παραγωγής (Θεωρίες για τον μονοπωλιακό καπιταλισμό, για τον Φορντισμό/μετα-Φορντισμό, νεώτερες απόψεις). Το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης (θεωρίες και εμπειρικές μελέτες).
Το δεύτερο πεδίο αφορά την συγκρότηση του διεθνούς οικονομικού συστήματος του καπιταλισμού. Διεθνοποίηση ή παγκοσμιοποίηση. Θεωρίες για τον ιμπεριαλισμό. Διεθνής καταμερισμός εργασίας. Μορφές διεθνοποίησης του κεφαλαίου (εμπορικού, χρηματικού, παραγωγικού), ανισόμετρη ανάπτυξη, πολυεθνικές εταιρείες, ιμπεριαλισμός. Ο ρόλος του κράτους και των πολιτικο-στρατιωτικών συγκρούσεων, ανταγωνισμοί για σφαίρες επιρροής.
Το τρίτο πεδίο αφορά την σύγχρονη ανάπτυξη του βασικού αναλυτικού πλαισίου της Πολιτικής Οικονομίας, της Εργασιακής Θεωρίας της Αξίας. Νεώτερες θεωρίες και πεδία συζήτησης. Η Συζήτηση για την Αξία, νεώτερες προσεγγίσεις στο λεγόμενο Πρόβλημα του Μετασχηματισμού.

Διαθέσιμα Εργαλεία
Ατζέντα Ατζέντα Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι
Εγγραφα Εγγραφα Εργασίες φοιτητών Εργασίες φοιτητών
Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Περιγραφή Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος