Είσοδος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Mavroudeas Stavros
 
Εισαγωγικό Κείμενο Μαθήματος
Τμήμα Οικονομικών
Πανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Διδάσκων: Μαυρουδέας Σταύρος
Γραφείο: 401
e-mail: smavro@uom.gr


Περιγραφή και στόχοι του μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η Πολιτική Οικονομία, δηλαδή εκείνη η προσέγγιση μέσα στα πλαίσια της επιστήμης των οικονομικών σχέσεων που υποστηρίζει ότι οι οικονομικές σχέσεις είναι (α) κοινωνικές σχέσεις και όχι απλά ατομικές δοσοληψίες και (β) συνδέονται στενά με τις υπόλοιπες κοινωνικές σχέσεις (εξω-οικονομικές κοινωνικές σχέσεις, πολιτικές σχέσεις). Κατά συνέπεια, κατά την Πολιτική Οικονομία, η οικονομία πρέπει να μελετάται από μία κοινωνική σκοπιά. Μέσα στα πλαίσια αυτά η ανθρώπινη εργασία κατέχει ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο και μη-αναγώγιμο σε άλλες παραγωγικές δυνάμεις ρόλο. Αυτό συνήθως εκφράζεται μέσω της Εργασιακής Θεωρίας της Αξίας, δηλαδή της θέσης ότι η εργασία αποτελεί τον βασικό δημιουργό του κοινωνικού πλούτου και ότι οι τιμές των εμπορευμάτων καθορίζονται από την ανθρώπινη εργασία που έχει ξοδευθεί για την παραγωγή τους.

Η έμφαση του μαθήματος είναι κυρίως στην οικονομική ανάλυση και μόνο δευτερευόντως και σχετικά περιορισμένα αναφέρεται σε ζητήματα ασκήσεων και εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζεται, ιδιαίτερα στα εισαγωγικά τμήματα του μαθήματος, η οικονομική ανάλυση με στοιχεία μεθοδολογίας, ιστορίας οικονομικής σκέψης και κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας.

Ιδιαίτεροι επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι ανάδειξη, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων ζητημάτων:

(α) η σχέση της επιστήμης των οικονομικών σχέσεων με την κοινωνία και τις κοινωνικές εξελίξεις και συγκρούσεις

(β) η ιδιαιτερότητα της (ανθρώπινης) εργασίας στην δημιουργία του κοινωνικού πλούτου

(γ) η σημασία των κοινωνικών σχέσεων και ιδιαίτερα των κοινωνικών τάξεων (και των συγκρούσεων μεταξύ τους) στην οικονομία

(δ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καπιταλισμού ως κοινωνικο-οικονομικού συστήματος

(ε) η συγκρότηση σχέσεων οικονομικής εκμετάλλευσης στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος

(στ) οι οικονομικές κρίσεις και η συσχέτιση τους με τις διαδικασίες αναπαραγωγής του καπιταλιστικού συστήματοςΣτην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε:

(1) ένα εκτενές ενημερωτικό σημείωμα για το μάθημα

(2) χρήσιμους συνδέσμους σε δικτυακούς ιστοχώρους

(3) αρκετά ελληνικά άρθρα μου που αφορούν το μάθημα

Διαθέσιμα Εργαλεία
Ατζέντα Ατζέντα Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι
Εγγραφα Εγγραφα Εργασίες φοιτητών Εργασίες φοιτητών
Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Περιγραφή Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος