Είσοδος
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΕΥΡΩΠΗ: 20ος ΑΙΩΝΑΣ
Ioannidou Alexandra
 
Εισαγωγικό Κείμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό αναφέρεται στο θέμα της σύγκρουσης του διανοούμενου με την κρατική εξουσία στα σοσιαλιστικά καθεστώτα του 20ού αιώνα πριν την περεστρόικα βάσει λογοτεχνικών κειμένων. Οι σλαβικές λογοτεχνίες μας έχουν κληρονομήσει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θεωρητικά και λογοτεχνικά κείμενα πάνω στη θέση του διανοούμενου απέναντι στην κεντρική εξουσία. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάγνωση τέτοιων κειμένων από σημαντικούς διανοητές και συγγραφείς της ανατολικής Ευρώπης, η συζήτηση και ο προβληματισμός πάνω σε αυτά. Η συμμετοχή στο μάθημα κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Διαθέσιμα Εργαλεία
Περιγραφή Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι
Ατζέντα Ατζέντα Εργασίες φοιτητών Εργασίες φοιτητών
Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Εγγραφα Εγγραφα
Κουβέντα Κουβέντα Βίντεο Βίντεο