Είσοδος
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για να κάνετε Εγγραφή ή Είσοδο στην υπηρεσία, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία πρόσβασης του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού (https://uregister.uom.gr/). Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι αυτός λειτουργεί κανονικά μέσω της σελίδας mypassword.uom.gr.

Η Εγγραφή ή Είσοδος στην πλατφόρμα Compus πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 6 ώρες μετά την δημιουργία ή την αλλαγή password του Ιδρυματικού Λογαριασμού, λόγω καθυστέρησης στη διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Προσοχή!!! Πριν συνδεθείτε στην πλατφόρμα του Compus την πρώτη φορά πρέπει να κάνετε Εγγραφή Φοιτητή:
1. Eπιλέξτε Εγγραφή Φοιτητή στο πάνω αριστερά μενού.
2. Eπιλέξτε: Εγγραφή φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΜΕ λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες uom.gr, το σύνδεσμο 'Εγγραφή'.
3. Στη φόρμα εισαγωγής στοιχείων συμπληρώστε με τα στοιχεία σύνδεσης που αποκτήσατε αφού ολοκληρώσατε τη διαδικασία απόκτησης Λογαριασμού Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών. Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι αυτός λειτουργεί κανονικά μέσω της σελίδας mypassword.uom.gr. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε τέτοιο λογαριασμό θα πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα τη σελίδα uregister.uom.gr για να εγγραφείτε.
4. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή επιτυχώς επιλέγετε τον σύνδεσμο "Είσοδος".


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ uom.edu.gr

Σας ενημερώνουμε ότι έχει υλοποιηθεί η δημιουργία υποδομής για ηλεκτρονική αλληλογραφία όλων των ενεργών φοιτητών του Πανεπιστημίου μας στη δωρεάν πλατφόρμα ακαδημαϊκού e-mail http://mail.uom.edu.gr της Google (Gmail). Στο CoMPUs έχουν αντικατασταθεί όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών με τη νέα τους μορφή username@uom.edu.gr και σε αυτές θα παραλαμβάνουν τα μηνύματα των διδασκόντων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές, προκειμένου να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του CoMPUs, αλλά και όλες τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απολαμβάνουν στη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής, θα πρέπει να συνδέονται πλέον με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό.

Γενικά για το CoMPUs
Το CoMPUs αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Από τον κατάλογο τμημάτων μπορείτε να βρείτε τα διαθέσιμα μαθήματα ανά τμήμα (ανοιχτά και κλειστά). Για να προσπελάσετε τα κλειστά μαθήματα απαιτείται λογαριασμός χρήστη (όνομα χρήστη - συνθηματικό) τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε επιλέγοντας "Εγγραφή Φοιτητή".

Oι καθηγητές που επιθυμούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα για να δημιουργήσουν μαθήματα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη επιλέγοντας "Εγγραφή Kαθηγητή".


Ταυτότητα Πλατφόρμας
Στην πλατφόρμα υπάρχουν διαθέσιμα 2292 μαθήματα :

    42 ανοιχτά,
    2022 απαιτούν εγγραφή,
    228 κλειστά.
Λίστα Ανοιχτών Μαθημάτων